PŘIHLÁŠENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO "PŘEDPLATNÉ" V "PRALINKOVÉM CLUBU"


1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

2. OBJEDNÁNÍ PŘEDPLATNÉHO

3. DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ A ZMĚNY V DODÁVÁNÍ ZBOŽÍ

4. PLATBA PŘEDPLATNÉHO

5. REKLAMACE A ZÁRUKA

6. OCHRANA DAT

7. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2016.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ PRALINKOVY OBCHOD www.PRALINKOVYCLUB.CZ


1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ A ZMĚNY V DODÁNÍ ZBOŽÍ

4. PLATBA ZA ZBOŽÍ

5. REKLAMACE A ZÁRUKA

6. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7. PROCES OBJEDNÁVKY

8. OCHRANA DAT

9. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.1.2017.

Praguest fun page